Válassza az Oldal lehetőséget

Harmadik kivonulás

Az első kivonulás: A Szentszellem a Tűzoszlop formájában,  visszahozta Izraelt Egyiptomból.

A második kivonulás: Krisztus volt, amely kihozta a Gyülekezetet a Judaizmusból.

A harmadik kivonulás: Az, amikor ugyanez a Tűzoszlop kihozza a Menyasszonyt a gyülekezetből

Ki a felekezeti rendszerből, be az áldott Milleneumba.

Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Magvető

Idézetek a Bibliából a kor világosságában, prófétai magyarázattal…

Járjunk világosságban!

Vasárnapi iskola videók…

A hetedik angyal hangja

A próféta hangja magyar aláírással…

Ímé, én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal. Malakiás 4.5-6

És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek; de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. Lukács 17.27-30

Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, a mint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak. jelenések 10.7

Úr Jézus Krisztus

A Bibliából és a hetedik hírnök üzenetéből, olvashattok, hallgathattok idézeteket, amelyek segítenek megérteni hol van ma Krisztus, mi az amit éppen tesz a gyülekezetében, hogyan lehetsz Vele közösségben és mit jelent újjászületett kereszténynek lenni.

Járjunk együtt az óra világosságában!

Kattints a videókért!

Egy pillanatig sem hozok egy üzenetet azért az emberekhez, hogy ők engem kövessenek, vagy hogy ők az én gyülekezetemhez csatlakozzanak, vagy hogy valamilyen közösséget és szerveződést kezdjenek. Én ezt soha nem tettem, és most sem fogom. Nekem az ilyen dolgokban nincs érdekeltségem, de Istennek dolgaiban és népében érdekelve vagyok, és ha csupán egyetlen dolgot el tudok érni, akkor én elégedett leszek. Ez az egy dolog az, hogy lássak megalapozva egy igaz szellemi közösséget Isten és emberek között, amelyben az emberek Krisztusban új teremtéssé válnak, betöltekeznek az Ő Szellemével, és az Ő Igéje szerint élnek.

William Marrion Branham

Kertész Péternek hívnak. Boldog fèrj, apa és nagyapa vagyok. Tanító egy iskolában és szolgáló egy felekezeten kívüli gyülekezetben. De elsősorban újjászületett keresztény.
1991-ben szólt hozzám először Isten. Felekezetről felekezetre jártam, mert – tudat alatt – kerestem az Igét hamisítatlanul megnyilvánulva. A szentségnek, a szeretetnek és a természetfeletti erőnek azt az erőteljes jelenlétét, amit a Bibliában láttam. Más szavakkal, kerestem a feltámadott Jézus Krisztust magamban és a hívőkben.
2000-ben küldött valakit az Úr, aki beszélt nekem az Üzenetről. De csak 2010-ben születtem újjá, amikor, – mint Pálnak – egy hályog esett le a szememről és világos lett előttem: az Üzenet, maga Krisztus, a Felkent Ige. Megtaláltam, amit kerestem. Kerestem, mert Ő hívott. Az Emberfia megjelent nekem is, hogy kihívjon az övéivel együtt ebből a felekezeti káoszból. Azután szolgálni küldött. El kell juttatnom az emberekhez a Malakiás 4. hírnökének, Illésnek a szavát, a helyreállított Igét, érintetlenül. Hogy mások is kijöhessenek ebben az utolsó kivonulásban, be az elragadtatásba és az áldott Milleneumba.
Te is érzed a hívást? Segítek, megmutatom a kaput. De neked kell bemenned…. 
Kertész Péter

Írj nekünk bátran, ha kérdésed van, vagy ha szeretnél értesítést kapni egy új bejegyzés megjelenésekor.

6 + 1 =